• Pasteurized cream

  Pasteurized cream
  Pasteurized cream
  خامه پاستوریزه در سه گروه ساده ، طعم دار و خامه قنادی شیرین شده و منجمد با بسته بندی های زیر تولید و عرضه می گردد.

  خامه ساده به صورت خامه سبک یا صبحانه در وزن 100 گرم
  خامه طعم دار با دو طعم عسلی و کاکائویی به صورت لیوانی در وزن 100 گرم
  خامه قنادی شیرین شده و منجمد نیز به صورت پاکتی ددر وزن 5 کیلو گرم عرضه می شود.
 • Pasteurized yogurt

  Pasteurized yogurt
  Pasteurized yogurt


  Yogurt is produced by the following packages:
  - Fat weights 450-750 g
  - Half fat weights 100 - 700 - 2000 g
  - High fat weights 150 - 800-900 - 2200 to 2300 g
  - Creamy weights 450-750 - 800 - 1000 to 1400 g

  And yogurt flavored with shallots weights 100-450 grams offered.
 • Dough


  گرمادیده بدون گاز با بسته بندی های زیر تولید می شود :
  - لیوانی در وزن 270 گرم
  - پت در حجم های 250 – 1500 –4000 سی سی
  - خمره ای در حجم 2200 سی سی
  - پاکتی در حجم یک لیتر

  وگازدار ( با گاز طبیعی ) و گرما ندیده به صورت پت در حجم های 250 – 1500 سی سی ارائه می گردد.
 • Milk


  شیر پاستوریزه به دو صورت ساده و طعم دار در بسته بندی های متفاوت ارائه می گردد
  شیر ساده در بسته بندی های زیر
  - کم چرب پاکتی در وزن 900 گرم
  - نیم چرب لیوانی در حجم 200 سی سی
  - نیم چرب پاکتی در وزن 900 گرم
  - پرچرب بطری در وزن 950 گرم


  وشیر طعم دار با بسته بندی های
  - کم چرب و با طعم کاکائویی لیوانی
  - کم چرب و با طعم کاکائویی پاکتی